فعالیت هایی که من بهشون علاقه دارم و دوس دارم انجام بدم اینها هستن

مدلینگ کودک
من مدلینگ کودک انجام میدم….

شناگری

هر پنجشنبه من به شنا میرم…

آشپزی

من آشپزی میکنم…

سوارکاری

من عاشق اسب و سوارکاری هستم…

نقاشی

نقاشی کشیدن یکی از سرگرمی های منه…